Finanse i księgowość

 • Prowadzenie ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtów ewidencjonowanych.
 • Prowadzenie i rozliczanie podatku VAT.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości GUS.
 • Sprawdzanie i weryfikacja ksiąg podatkowych z lat ubiegłych.
 • Nadzór nad księgowością prowadzoną samodzielnie w firmie.
 • Rozliczenia podatkowe osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. 

Kadry i płace

 • Wystawianie dokumentów związanych z umową o pracę i umowami cywilno-prawnymi.
 • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac.
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych.
 • Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,.
 • Prowadzenie kartotek związanych z zatrudnieniem oraz dokumentacji kadrowej.
 • Sporządzanie deklaracji dla przedsiębiorstw i pracowników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Doradztwo

 • Pomoc przy zakładaniu, przekształcaniu lub likwidacji działalności gospodarczej.
 • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania i rozliczeń podatkowych.
 • Konsultacje w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku, ich praw i obowiązków.
 • Szkolenia pracowników firm w zakresie prawa pracy, podatków bezpośrednich i pośrednich, zagadnień BHP.

Dotacje

 • Przygotowanie wniosków o refundację
 • Doradztwo przy tworzeniu założeń projektowych
 • Pomoc przy kompletowaniu wymaganych dokumentów
 • Opracowanie biznesplanów
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji finansowo - księgowej projektu